Algemene voorwaarden vzw Kunstlicht

Artikel 1: Prijzen en betaling

Prijs

De geafficheerde prijs is – behoudens vergissing – vast. Het inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding,voor de aangeboden activiteiten en verzekering. Bij inschrijving zijn er optionele diensten die kunnen gereserveerd worden, tenzij anders vermeld op de website.

Hoe betalen

Het inschrijvingsgeld wordt betaald aan vzw kunslicht, dit gebeurt na het invullen van de gegevens én het gevraagde bedrag via bancontact over te maken. Het kan een 3 tal dagen duren vooraleer een betaling door het bankcircuit is verwerkt. Na inschrijving én betaling ontvang je een mail ter bevestiging.

Indien gebruik wordt gemaakt van een kansenpas. Contacteer kunstlichtinfo@gmail.com om je inschrijving te vervolledigen.

Verzekering

Een verzekering lichamelijke ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid is voor elke deelnemer in de prijs inbegrepen.

Ziekte, diefstal, materiële schade en verlies zijn niet inbegrepen in de verzekering.

 

Artikel 2: Annulering en wijzigingen door de deelnemer

Voor alle annuleringen die buiten de voorwaarden vallen dienen annuleringskosten te worden bepaald volgens de bepalingen hieronder.

Annuleringskosten activiteiten zonder overnachting

Er zijn geen annuleringskosten te betalen tenzij je een terugbetaling aanvraagt.

Bij een terugbetaling wordt standaard € 12 transactiekost afgehouden op het betaalde inschrijvingsgeld.

Het andere alternatief is dat het inschrijvingsgeld in de Kunstlichtspaarpot geplaatst wordt met onbeperkte geldigheid. De spaarpot wordt automatisch in mindering gebracht bij de eerstvolgende inschrijving.

Annuleringskosten activiteiten

De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. Alle annuleringen moeten via e-mail aan kunstlichtinfo@gmail gemeld worden.

De datum van de annulering wordt bepaald door de datum van kennisname van de annulering door de organisator.

Je kan tot max. 14 werkdagen na je reservatie kosteloos annuleren. Daarna zijn de annuleringskosten van toepassing.

Uitzondering: Als je reserveert binnen de 4 weken voor datum, dan heb je geen recht op kosteloze annulering. Uiteraard geldt de annuleringsdekking altijd.

Volgende bedragen zijn verschuldigd aan Kunstlicht. Alle bedragen zijn aangeduid per persoon:

Bij annulering wordt standaard een transactiekost van €12 gerekend. Vanaf 59 dagen voor de startdatum van de activiteit worden bovenop de administratieve kost van €12 onderstaande kosten op de totaalprijs aangerekend: 59 tot 30 dagen voor de startdatum: 50%, 29 tot 15 dagen voor de startdatum: 75%, vanaf 14 dagen voor de startdatum: 100% Indien je het inschrijvingsgeld in je spaarpot laat, worden er geen annuleringskosten aangerekend.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

  1. De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens op datum: maart 2022. Indien zich wijzigingen voordoen zullen deze onmiddellijk na kennisname door de organisator worden meegedeeld.
  2. De prestaties van de organisator nemen een aanvang en eindigen op de startplaats van een activiteit of op de vaste kunstlichtlocatie. De locatie staat steeds duidelijk weergegeven bij ‘praktische informatie’ op de website.
  3. Toediening medicatie: De ouder/voogd verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het toedieningsvoorschrift. Bezorg het toedieningsvoorschrift vooraf via mail, zodat het geneenmiddel volgens het voorschrift kan toegediend worden. Kunstlicht kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke gevolgen of bijwerkingen die na het toedienen kunnen optreden.

 

Artikel 4: Klachten

De deelnemer/ouder kan een klacht of bezorgdheid rechtstreeks bespreken bij het brengen van je kind, of via telefoon of email.

 

Artikel 5: Beeldmateriaal

Beeldmateriaal opgenomen tijdens de activiteiten kunnen voor publicitaire doeleinden gebruikt als je daar toestemming voor hebt gegeven.

Indien je voorkeur wijzigt gelieve dit via mail te melden.

 

Artikel 6: Praktische afspraken 

Terugbetaling niet genoten dagen

Bij kunstlichtactiviteiten is er geen terugbetaling mogelijk wat betreft wel ingeschreven, maar niet genoten dagen.

Start- en einduur

De vermelde uren zijn indicatief. De ouder moet er rekening mee houden dat zowel voor- als tijdens de activiteit uitzonderlijk wijzigingen kunnen voorvallen.

Website

Alle gegevens die op de website vermeld staan zijn correct behoudens typfouten. De ouder wordt steeds in kennis gesteld van eventuele aanpassingen, voor de start van de activiteit. Inschrijven voor een activiteit op de website betekent dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

Fiscaal attest

Het vakantieaanbod is voor deelnemende kinderen fiscaal aftrekbaar. Het fiscaal attest wordt bezorgd na afloop van de activiteit. Ouders kunnen dit bij hun belastingaangifte voegen.

Geschillen

Voor geschillen van financiële aard en/of geschillen die betrekking hebben op lichamelijke letsels die niet in der minne kunnen worden opgelost, zijn enkel de rechtbanken bevoegd.

Privacy

Via Kunstlicht worden persoonsgegevens verzameld. Deze kunnen uitsluitend doorgegeven worden i.f.v. de organisatie van activiteiten zoals musea, openbaar vervoer, enz. 

Deze verwerking van gegevens kadert altijd binnen de organisatie van Kunstlicht en om je te informeren over de diensten en activiteiten van de vzw. Indien je dit niet wenst, laat het weten via mail. Je kan onjuiste gegevens laten verbeteren of schrappen, dit is steeds mogelijk via mail.

 

Artikel 7: Overdraagbaarheid van deelname aan activiteiten

De deelname kan overgedragen worden aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:

  1. de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk zeven dagen voor het begin van de activiteit via een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail, een papieren document of een PDF, op de hoogte stelt en
  2. de eventueel bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht. 

Degene die de deelname overdraagt, en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, die voortvloeien uit de overdracht. Kunstlicht stelt degene die de overeenkomst overdraagt, in kennis van de kosten van de overdracht.

Adres MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VZW KUNSTLICHT (vanaf 01/09/2022): Leuvensestraat 32, 3290 Diest 

Deze website gebruikt cookies om je ervaring te verbeteren.